2023 ರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ.

We have closed the applications for the Karnataka government subsidy for the Char Dham yatra for the year 2023.

We have closed the applications for the Karnataka government subsidy for the Kailash Manasarovar Yatra for the year 2023.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಕಾಶಿ ಗಯಾ ಯಾತ್ರಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

  • ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ,ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವವಯಿಸುತ್ತದೆ
  • ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ https://www.irctctourism.com/tourpackageBooking?packageCode=SZKBG03